EnglishDeutschHrvatski
Hide Main content block
Default Image
Petak 15.01.2021.

Natječaj za predlaganje programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2021. godini

Na temelju članka 51. Statuta Športske zajednice Grada Našica, članka 32. Zakona o udrugama…
 • mladi grad 3
  Četvrtak 14.01.2021.

  Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Jučer je u prostorijama gradske uprave Grada Našica u 18,00 sati održana 1. konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica. Na dnevnom redu sjednice bile su predviđene tri točke: izbor predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica, izbor potpredsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica te pitanja i prijedlozi. Sjednicu je otvorio g. Krešimir Kašuba, dr.med.vet., predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica, koji je pozdravio sve izabrane članove Gradskog savjeta mladih Grada…
  57
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  95
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i Odluke o utvrđivanju…
  29
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za…
  33
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za prijavu programa i projekata nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju…
  24
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj, 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Odluke o utvrđivanju kriterija…
  31
 • Godišnji Plan natječaja 2021 Page 1
 • Default Image
  Utorak 05.01.2021.

  Javna nabava: Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama, a obuhvaćaju izgradnju parkirališta i rekonstrukciju dijela postojećeg nogostupa istočno od parkirališta, rješavanje odvodnje oborinskih voda sa oborinskom kanalizacijom u sklopu parkirališta u Franjevačkoj ulici kao i izgradnju javne rasvjete za osvjetljenje parkirališta i nogostupa koji će se…
  47
 • Default Image
  Ponedjeljak 04.01.2021.

  Poziv na usmeno javno nadmetanje radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine

  Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za prodaju pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine u vlasništvu Grada Našica putem Javnog nadmetanja , Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav P O Z I V N A U S M E N O J A V N O N A D M E T A NJE radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine Poziv preuzmite ovdje Specifikacija
  116
 • Default Image
  Ponedjeljak 28.12.2020.

  Javna nabava: Radovi rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije zgrade mrtvačnice u Našicama, a uključuju armiranobetonske radove nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox…
  64
 • Default Image
  Ponedjeljak 28.12.2020.

  Javna nabava: Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice braće Radića u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića u Našicama. Radovi koji se izvode obuhvaćaju: - rekonstrukciju prometne infrastrukture dijela Ulice braće Radića (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) od križanja s ulicama Tavanačka cesta i Josipa Rohra do iza križanja sa Ulicom žrtava Fašizma (uključivo oba raskrižja) u Našicama - oborinska…
  67
 • vijece stranica
  Srijeda 23.12.2020.

  Održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U ponedjeljak 21. prosinca 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu nije bilo vijećničkih pitanja. Sjednici je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 28. točaka. Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa 28.…
  173
 • Default Image
  Srijeda 23.12.2020.

  Prethodno savjetovanje: Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama. Izvode se radovi izgradnje parkirališta i rekonstrukcija dijela postojećeg nogostupa istočno od parkirališta, odvodnja oborinskih voda sa oborinskom kanalizacijom u sklopu parkirališta u Franjevačkoj ulici te izgradnja javne rasvjete za osvjetljenje parkirališta i nogostupa koji će se protezati uz parkiralište od Franjevačke ulice do…
  107
 • Default Image
  Petak 18.12.2020.

  Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice braće Radića u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića u Našicama. Radovi koji se izvode obuhvaćaju: - rekonstrukciju prometne infrastrukture dijela Ulice braće Radića (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) od križanja s ulicama Tavanačka cesta i Josipa Rohra do iza križanja sa Ulicom žrtava Fašizma (uključivo oba raskrižja) u Našicama - oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića…
  141
 • Default Image
  Petak 18.12.2020.

  Prethodno savjetovanje: Radovi rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama. Radovi koji se izvode su: armiranobetonski radovi nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox…
  132
 • Default Image
  Četvrtak 26.11.2020.

  JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP RIBNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA NAŠICA

  Na temelju članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Našica. Tekst javnog natječaja Prilozi: Vodopravni uvjeti Gospodarski program Tablica 1 Obrazac 1 Obrazac 2…
  288
 • IMG 7162
 • Default Image
  Petak 13.11.2020.

  ODRŽANA 28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U četvrtak 12. studenog 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavio je vijećnik Vjekoslav Mahovlić (nezavisni). Sjednici je bilo nazočno 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice…
  262
 • GV2020
  Srijeda 11.11.2020.

  Konstituiran novi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica

  Nakon provedenih izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica u osnovnim školama na području Grada Našica, u utorak 10. studenog 2020. godine konstituiran je novi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica koji broji 17 vijećnika, i to 7 vijećnika iz Osnovne škole kralja Tomislava, 8 vijećnika iz Osnovne škole Dore Pejačević i 2 vijećnika iz Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka. Malim vijećnicima obratio se Gradonačelnik Josip Miletić, mag.math. Do izbora Dječjeg gradonačelnika Grada…
  233
 • IMG 7162
 • Default Image
  Ponedjeljak 26.10.2020.

  Javna nabava: Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji dvorca Pejačević Velikoga u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova velike vrijednosti. Predmet nabave su građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji dvorca Pejačević Velikog u Našicama kao nepokretnog kulturnog dobra, prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima. Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga…
  322
 • Default Image
  Ponedjeljak 26.10.2020.

  Javna nabava: Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji Malog dvorca Pejačević, Vile Groeger i hortikulturno uređenje dvorišta Malog dvorca…

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova velike vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji Malog dvorca Pejačević i Vile Groeger te hortikulturno uređenje dvorišta Malog dvorca Pejačević i kapele Pejačević, prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi s pripadajućim prilozima. Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca…
  304
 • IMG 7162
  Ponedjeljak 26.10.2020.

  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Dokumenti za preuzimanje: 1. Javni poziv 2. Obrazac 1 3. Obrazac 2 4. Obrazac 3
  560
 • Default Image
  Ponedjeljak 12.10.2020.

  Javna nabava: IT rješenja u turizmu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe. Predmet nabave je informacijska tehnologija za primjenu u turističkoj ponudi Našica i Valpova prema opisanom u tehničkim specifikacijama svake od grupa predmeta nabave, Planu nabave i projektnim elementima. Javna nabava se provodi u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog…
  352
 • tb 1
 • Default Image
  Utorak 25.08.2020.

  Ponuda za sporazumno osnivanje prava služnosti na nekretninama na području k.o. Donja Motičina.

  Ponuda za sporazumno osnivanje prava služnosti na nekretninama na području k.o. Donja Motičina. -> Dokument za skinuti
  542
 • Default Image
  Ponedjeljak 03.08.2020.

  Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2020. godinu

  Grad Našice, sukladno članku 8. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 6/20), objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2020. godinu. Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L…
  762
 • gradsko vijece 1
  Petak 24.07.2020.

  Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak 23. srpnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu nije bilo vijećničkih pitanja. Sjednici je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 14. točaka. Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa 25.…
  588
 • Default Image
  Ponedjeljak 20.07.2020.

  Javna nabava: Radne bilježnice za učenike osnovnih škola na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave su radne bilježnice i ostala pomoćna nastavna sredstva za školsku godinu 2020./2021. za učenike osnovnih škola na području Grada Našica, a podijeljen je na tri grupe: Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice Grupa 2: OŠ K.Tomislava Našice Grupa 3: OŠ I.B.Slovaka Jelisavac Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovnicima, prema grupama predmeta…
  556
 • Default Image
  Ponedjeljak 29.06.2020.

  Javna nabava: Usluge građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga velike vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a ovisno o grupi predmeta nabave pružaju se usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata, pristupnoj infrastrukturi, hortikulturnog uređenja te usluge vođenja projekta građenja kulturne baštine i pristupa objektima, sve prema Planu nabave i projektnim elementima.…
  624
 • Default Image
  Srijeda 24.06.2020.

  Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2020. godinu.

  Grad Našice na temelju članka 7. Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2020. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/20), objavljuje J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2020. godinu. Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o…
  1173
 • Plakat za Popis poljoprivrede 2020
  Četvrtak 18.06.2020.

  Prijavite se za popisivače

  „ Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka. Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva. U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14.…
  831
 • Default Image
  Ponedjeljak 15.06.2020.

  Javna nabava: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu. Izvode se radovi na rekonstrukciji i dogradnji krovišta, instalacijama struje, vode, odvodnje, plina te sustava grijanja i hlađenja. Uz predmetnu rekonstrukciju i dogradnju samog objekta izvodit će se radovi na izgradnji pripadajućeg parkirališta i uređenja okoliša. Javna nabava radova se…
  543
 • Default Image
  Petak 05.06.2020.

  Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog doma i dogradnja vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije i dogradnje mjesnog doma i dogradnje vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu, u sklopu Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje,…
  698
 • Default Image
  Ponedjeljak 01.06.2020.

  Prethodno savjetovanje: Usluge građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, usluga građevinskog nadzora i voditelja projekta građenja nad izvođenjem građevinskih radova, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz…
  641
 • Default Image
  Četvrtak 30.04.2020.

  Javna nabava: Građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova velike vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima: uređenje pješačkih staza uz Dvorac Pejačević, uređenje Trga Izidora Kršnjavija te uređenje pješačke infrastrukture u središtu grada, prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi. Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta…
  791
 • Default Image
  Srijeda 29.04.2020.

  Prethodno savjetovanje: Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, po grupama, građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata u Našicama u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj…
  817
 • 1. mjere koronavirus
  Srijeda 01.04.2020.

  1. Mjere pomoći gospodarstvu i građanima Grada Našica

  S obzirom na trenutnu situaciju sa koronavirusom odlučio sam da je potrebno hitno pronaći modele pomoći građanima i gospodarstvenicima kako bismo zajednički prebrodili ovu epidemiju. Uvažavajući mjere Vlade RH sukladno ovlastima Grada Našica donijeli smo prve konkretne mjere pomoći kako bismo ublažili ekonomske poteškoće koje su ispred nas. Različita su razmišljanja o duljini trajanja epidemije, utjecajima na pojedine segmente gospodarstva, ali smo u komunikaciji uvažavajući prijedloge obrtnika…
  1868
 • obavijest 2
 • tb 1
 • tb 1
  Subota 21.03.2020.

  3. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus

  3. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus PDF
  1639
 • tb 1
  Petak 20.03.2020.

  2. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus

  ODLUKA CIVILNE ZAŠTITE 2. PRIOPĆENJE PDF STRANICA CIVILNE ZAŠTITE
  2240
 • Default Image
  Četvrtak 19.03.2020.

  Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice

  Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19 i 98/19), članka 21. stavka 3. Statuta Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice (Ur.broj: 128/2019) te članka 33. stavka 1. podstavka 19. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica» broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 2/18) Gradsko vijeće Grada Našica r a s p i s u j e J A V N I N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice…
  984
 • tb 1
 • sjednica1
  Petak 13.03.2020.

  ODRŽANA 22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U četvrtak 12. ožujka 2020. godine s početkom u 17,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
  1555
 • Odluka szožera CZ OBŽ 002 Page 1
  Četvrtak 12.03.2020.

  Odluka Stožera Civilne Zaštite

  Sve što trebate znati o zaštiti od koronavirusa https://www.koronavirus.hr/ https://civilna-zastita.gov.hr/
  3153
 • Godišnji plan natječaja za 2020 Page 1
 • Default Image
  Srijeda 11.03.2020.

  Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim…

  Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2020. godinu Odluka o odobravanju finacijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godini Odluka o odobravanju finacijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2020. godini Odluka o odobravanju…
  1260
 • Default Image
  Utorak 10.03.2020.

  Odluka o utvrđivanju prijedloga Liste prvenstva

  Na temelju članka 17, stavka 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica" broj 7/19.), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2020. godine donosi sljedeću ODLUKU o utvrđivanju prijedloga Liste prvenstva Preuzimanje dokumenata: -ODLUKA -LISTA PRVENSTVA
  1797
 • tb 1

Youtube Grad Našice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice
lag1b ipa1b

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona
koronavirus grad 2

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.