EnglishDeutschHrvatski

Pretraži


 • Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Slatina-Velimirovac DN 200/50 bar

  Dokumenti za preuzimanje: Prilog 1 Prilog 2

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/vijesti-grad/5503-obavijest-o-provođenju-javne-rasprave-u-postupku-utjecaja-na-okoliš-magistralnog-plinovoda-slatina-velimirovac-dn-200-50-bar.html
 • Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinu.

  Grad Našice na temelju članka 7. Programa potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godini („Službeni glasnik Grada Našica „ broj 10/20), objavljuje J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora iz Programa potpora poduzetništvu na području...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5502-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-programa-potpora-poduzetništvu-na-području-grada-našica-za-2021-godinu.html
 • Natječaj za predlaganje programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 51. Statuta Športske zajednice Grada Našica, članka 32. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17 i 98/19)), a u svezi s člankom 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br.71/06., 150/08., 124/10., 86/12., 94/13., 85/15.,...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5501-natječaj-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-športu-grada-našica-u-2021-godini.html
 • Plan javne nabave

  Plan javne nabave za 2021. godinu: Na temelju članka 28., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), članaka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/javnanabava3/planovi.html
 • Odluka o izvršavanju Proračuna

  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2021. godinu Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2020. godinu Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2020. godinu...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/proracun-grada/odluka-o-izvršavanju-proračuna.html
 • Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Jučer je u prostorijama gradske uprave Grada Našica u 18,00 sati održana 1. konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica. Na dnevnom redu sjednice bile su predviđene tri točke: i zbor predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica,...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/vijesti-grad/5500-konstituirajuća-sjednica-gradskog-savjeta-mladih-grada-našica-2.html
 • Proračun i projekcije proračuna

  2021. godina: Proračun Grada Našica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Dokument...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/proracun-grada/proracun-i-projekcije.html
 • Savjet mladih Grada Našica

  Gradski savjet mladih Grada Našica je savjetodavno tijelo Grada Našica, koji promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/gradsko-vijece/savjet-mladih.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5499-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2021-godini.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5498-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-udruga-iz-programa-javnih-potreba-u-tehničkoj-kulturi-grada-našica-u-2021-godini.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj:...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5497-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-udruga-iz-programa-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-grada-našica-u-2021-godini.html
 • Javni natječaj za prijavu programa i projekata nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5496-javni-natječaj-za-prijavu-programa-i-projekata-nacionalnih-zajednica-iz-proračuna-grada-našica-u-2021-godini.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj,...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5495-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-udruga-iz-programa-javnih-potreba-u-kulturi-grada-našica-u-2021-godini.html
 • Poziv na usmeno javno nadmetanje radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine

  Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za prodaju pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine u vlasništvu Grada Našica putem Javnog nadmetanja , Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav P O Z I V N A U S...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/vijesti-grad/5491-poziv-na-usmeno-javno-nadmetanje-radi-prodaje-pilanskih-trupaca-raznih-sortimenata,-više-metarskog-ogrjevnog-drveta-i-granjevine.html
 • Godišnji plan natječaja za 2021. godinu

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/dokumenti/udrugegrada/sredstva-odobrena-udrugama/javni-pozivi/5493-godišnji-plan-natječaja-za-2021-godinu.html
 • Jednostavna nabava - Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/javnanabava3/305-postupci-nabave-javna-nabava/jednostavna-nabava/5479-jednostavna-nabava-usluge-tjelesne-zaštite-osoba-i-imovine-2020.html
 • Javna nabava: Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama, a obuhvaćaju izgradnju parkirališta i rekonstrukciju...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5492-javna-nabava-radovi-izgradnje-parkirališta-i-javne-rasvjete-u-franjevačkoj-ulici-u-našicama.html
 • Javna nabava: Radovi rekonstrukcije javno-prometne infrastrukture Ulice braće Radića u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javno-prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića u Našicama. Radovi koji se izvode obuhvaćaju: -...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5488-javna-nabava-radovi-rekonstrukcije-javno-prometne-infrastrukture-ulice-braće-radića-u-našicama.html
 • Prethodno savjetovanje: Radovi izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, radova izgradnje parkirališta i javne rasvjete u Franjevačkoj ulici u Našicama. Izvode se radovi izgradnje parkirališta i rekonstrukcija dijela postojećeg nogostupa istočno...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/javnanabava3/304-prethodna-savjetovanja-cat/5485-prethodno-savjetovanje-radovi-izgradnje-parkirališta-i-javne-rasvjete-u-franjevačkoj-ulici-u-našicama.html
 • Javna nabava: Radovi rekonstrukcije i sanacije zgrade mrtvačnice na groblju u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije zgrade mrtvačnice u Našicama, a uključuju armiranobetonske radove nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija...

  http://nasiceli.lin45.host25.com/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5489-javna-nabava-radovi-rekonstrukcije-i-snacije-zgrade-mrtvačnice-na-groblju-u-našicama.html

Rezultati 1 - 20 od 486

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.