EnglishDeutschHrvatski
 • IMG 7162
 • Default Image
  Petak 16.04.2021.

  Jednostavna nabava – Radovi izgradnje mrtvačnice u Zoljanu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi izgradnje mrtvačnice u Zoljanu, a obuhvaćaju radove na konstrukciji objekta s krovom i pokrovom te vanjskom stolarijom, rasvjeti objekta i instalaterske radove (vodovod, odvodnja, elektrotehnički radovi) – Roh Bau. (u ovoj fazi bez ugradnje…
 • Default Image
  Četvrtak 04.03.2021.

  Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim…

  Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2021. godinu Odluka o odobravanju finacijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2021. godini Odluka o odobravanju finacijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2021. godini Odluka o odobravanju…
 • Default Image
  Srijeda 24.02.2021.

  POZIV NA USMENO JAVNO NADMETANJE  radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrijevnog drveta i granjevine

  Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za prodaju pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrijevnog drveta i granjevine u vlasništvu Grada Našica putem Javnog nadmetanja, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav POZIV NA USMENO JAVNO NADMETANJE radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrijevnog drveta i granjevine Poziv u cijelosti preuzmite ovdje
 • sjednica gv 2
  Petak 19.02.2021.

  Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak 18. veljače 2021. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu vijećnička pitanja gradonačelniku g. Josipu Miletiću, mag.math. postavili su viejćnici g. Bruno Wolf (HNS) i g. Vjekoslav Mahovlić (Nezavisni). Sjednici je bilo nazočno 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U…
 • Default Image
  Utorak 16.02.2021.

  Jednostavna nabava – Radovi rekonstrukcije i dogradnje zone raskrižja ulica I.B.Mažuranić i D.Pejačević u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije i dogradnje zone raskrižja ulica I.B.Mažuranić i D.Pejačević u Našicama, a obuhvaćaju izgradnju dodatnih parkirnih mjesta (11 kom) proširenjem površine izradom potpornog zida te nasipanjem površine iza zida kamenim materijalom,…
 • OBAVIJEST JAVNA RASPRAVA SLATINA VELIMIROVAC SKENIRANO Page 1
 • Default Image
  Petak 15.01.2021.

  Natječaj za predlaganje programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 51. Statuta Športske zajednice Grada Našica, članka 32. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14, 70/17 i 98/19)), a u svezi s člankom 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br.71/06., 150/08., 124/10., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. i 98/19.) te odluke Gradskog vijeća Grada Našica od 21.12.2020.godine, Izvršni odbor je na sastanku održanom 11.01.2021. godine donio odluku kojom raspisuje N A T J E Č A J ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA NAŠICA U 2021.…
 • mladi grad 3
  Četvrtak 14.01.2021.

  Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Jučer je u prostorijama gradske uprave Grada Našica u 18,00 sati održana 1. konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica. Na dnevnom redu sjednice bile su predviđene tri točke: izbor predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica, izbor potpredsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica te pitanja i prijedlozi. Sjednicu je otvorio g. Krešimir Kašuba, dr.med.vet., predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica, koji je pozdravio sve izabrane članove Gradskog savjeta mladih Grada…
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za…
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i Odluke o utvrđivanju…
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za…
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za prijavu programa i projekata nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju…
 • Default Image
  Utorak 12.01.2021.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2021. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj, 74/14, 70/17 i 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Odluke o utvrđivanju kriterija…
 • Godišnji Plan natječaja 2021 Page 1
 • Default Image
  Ponedjeljak 04.01.2021.

  Poziv na usmeno javno nadmetanje radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine

  Na temelju Odluke o davanju suglasnosti za prodaju pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine u vlasništvu Grada Našica putem Javnog nadmetanja , Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav P O Z I V N A U S M E N O J A V N O N A D M E T A NJE radi prodaje pilanskih trupaca raznih sortimenata, više metarskog ogrjevnog drveta i granjevine Poziv preuzmite ovdje Specifikacija
 • vijece stranica
  Srijeda 23.12.2020.

  Održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U ponedjeljak 21. prosinca 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu nije bilo vijećničkih pitanja. Sjednici je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 28. točaka. Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa 28.…
 • Default Image
  Petak 11.12.2020.

  Jednostavna nabava - Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge pružanja tjelesne zaštite na objektu Naručitelja: zgrada Gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, koje će se pružati u 2021. godini. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima…
 • Default Image
  Utorak 08.12.2020.

  Jednostavna nabava – Sredstva za pranje i održavanje čistoće u kućanstvu i higijenske potrepštine (ponovljeni postupak)

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi ponovljeni postupak jednostavne nabave roba. Predmet nabave su sredstva za pranje i održavanje čistoće u kućanstvu i higijenske potrepštine za krajnje korisnike sukladno popisu i tehničkim specifikacijama i troškovniku iz Poziva na dostavu ponuda. Jednostavna nabava provodi se u sklopu Projekta "Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! - faza 2" (dalje u tekstu: Projekt) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. koji…
 • Default Image
  Četvrtak 26.11.2020.

  JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP RIBNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA NAŠICA

  Na temelju članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Našica. Tekst javnog natječaja Prilozi: Vodopravni uvjeti Gospodarski program Tablica 1 Obrazac 1 Obrazac 2…
 • IMG 7162
 • Default Image
  Petak 13.11.2020.

  ODRŽANA 28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U četvrtak 12. studenog 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavio je vijećnik Vjekoslav Mahovlić (nezavisni). Sjednici je bilo nazočno 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice…
 • GV2020
  Srijeda 11.11.2020.

  Konstituiran novi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica

  Nakon provedenih izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica u osnovnim školama na području Grada Našica, u utorak 10. studenog 2020. godine konstituiran je novi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica koji broji 17 vijećnika, i to 7 vijećnika iz Osnovne škole kralja Tomislava, 8 vijećnika iz Osnovne škole Dore Pejačević i 2 vijećnika iz Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka. Malim vijećnicima obratio se Gradonačelnik Josip Miletić, mag.math. Do izbora Dječjeg gradonačelnika Grada…
 • IMG 7162
 • Default Image
  Utorak 13.10.2020.

  Jednostavna nabava – Sredstva za pranje i održavanje čistoće u kućanstvu i higijenske potrepštine

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi postupak jednostavne nabave roba. Predmet nabave su sredstva za pranje i održavanje čistoće u kućanstvu i higijenske potrepštine za krajnje korisnike sukladno popisu i tehničkim specifikacijama i troškovniku iz Poziva na dostavu ponuda. Jednostavna nabava provodi se u sklopu Projekta "Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si! - faza 2" (dalje u tekstu: Projekt) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. koji se…
 • Default Image
  Ponedjeljak 12.10.2020.

  Javna nabava: IT rješenja u turizmu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe. Predmet nabave je informacijska tehnologija za primjenu u turističkoj ponudi Našica i Valpova prema opisanom u tehničkim specifikacijama svake od grupa predmeta nabave, Planu nabave i projektnim elementima. Javna nabava se provodi u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog…
 • tb 1
 • gradsko vijece 1
  Petak 24.07.2020.

  Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak 23. srpnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati, uz pridržavanje svih preporuka i epidemioloških mjera vezano uz COVID – 19, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu nije bilo vijećničkih pitanja. Sjednici je bilo nazočno 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 14. točaka. Bez primjedbi usvojen je Zapisnik sa 25.…
 • Plakat za Popis poljoprivrede 2020
  Četvrtak 18.06.2020.

  Prijavite se za popisivače

  „ Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka. Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva. U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14.…
 • Default Image
  Petak 10.04.2020.

  Jednostavna nabava – Usluge instaliranja pristupnih točaka WiFi4EU u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge instaliranja pristupnih točaka WiFi4EU u Našicama u skladu s projektnim zadatkom i tehničkim specifikacijama. Nabava ovih usluga provodi se u sklopu inicijative WiFi4EU. Cilj inicijative jest osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu…
 • 1. mjere koronavirus
  Srijeda 01.04.2020.

  1. Mjere pomoći gospodarstvu i građanima Grada Našica

  S obzirom na trenutnu situaciju sa koronavirusom odlučio sam da je potrebno hitno pronaći modele pomoći građanima i gospodarstvenicima kako bismo zajednički prebrodili ovu epidemiju. Uvažavajući mjere Vlade RH sukladno ovlastima Grada Našica donijeli smo prve konkretne mjere pomoći kako bismo ublažili ekonomske poteškoće koje su ispred nas. Različita su razmišljanja o duljini trajanja epidemije, utjecajima na pojedine segmente gospodarstva, ali smo u komunikaciji uvažavajući prijedloge obrtnika…
 • obavijest 2
 • tb 1
 • tb 1
  Subota 21.03.2020.

  3. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus

  3. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus PDF
 • tb 1
  Petak 20.03.2020.

  2. Priopćenje za javnost Grada Našica vezano za koronavirus

  ODLUKA CIVILNE ZAŠTITE 2. PRIOPĆENJE PDF STRANICA CIVILNE ZAŠTITE
 • tb 1
 • sjednica1
  Petak 13.03.2020.

  ODRŽANA 22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U četvrtak 12. ožujka 2020. godine s početkom u 17,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • Odluka szožera CZ OBŽ 002 Page 1
  Četvrtak 12.03.2020.

  Odluka Stožera Civilne Zaštite

  Sve što trebate znati o zaštiti od koronavirusa https://www.koronavirus.hr/ https://civilna-zastita.gov.hr/
 • Godišnji plan natječaja za 2020 Page 1
 • Default Image
  Srijeda 11.03.2020.

  Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim…

  Objava rezultata Javnog natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i odobrenim financijskim iznosima za 2020. godinu Odluka o odobravanju finacijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godini Odluka o odobravanju finacijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2020. godini Odluka o odobravanju…
 • Default Image
  Utorak 10.03.2020.

  Odluka o utvrđivanju prijedloga Liste prvenstva

  Na temelju članka 17, stavka 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica" broj 7/19.), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2020. godine donosi sljedeću ODLUKU o utvrđivanju prijedloga Liste prvenstva Preuzimanje dokumenata: -ODLUKA -LISTA PRVENSTVA
 • tb 1
 • Default Image
  Četvrtak 06.02.2020.

  Jednostavna nabava – Radovi izgradnje biciklističko-pješačke staze od Našica do Brezika Našičkog

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi izgradnje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza od Našica do Brezika Našičkog, uz ŽC 4077. Po ovom zahvatu izvode se radovi od stacionaže 0+000,00 do stacionaže 0+448,00. Svi podaci vezani za ovaj…
 • Default Image
  Ponedjeljak 20.01.2020.

  Novi račun Grada Našica

  NOVI RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE GRADA NAŠICA JE HR1823400091827800005, RAČUN JE OTVOREN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., 16. SIJEČNJA 2020. GODINE. NOVI RAČUN ZA UPLATU KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA JE HR6323400091511055395 , RAČUN JE OTVOREN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., 16. SIJEČNJA 2020. GODINE. Dosadašnji račun za redovno poslovanje HR1425000091827800005, kod Addiko bank d.d. Zagreb zatvorit će se dana 21. siječnja 2020. godine. Dosadašnji račun za uplatu komunalne…
 • tb 1
 • pos grad2
  Ponedjeljak 30.12.2019.

  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica

  Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.- pročišćeni tekst i 2/18.) i članka 1. i 2. Odluke o uključivanju Grada Našica u program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/19) gradonačelnik Grada Našica dana 28.studenog 2019. godine objavljuje
 • 21sjednicaA2
  Nedjelja 29.12.2019.

  Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U petak 27. prosinca 2019. godine s početkom u 16,00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • sjednicagv2019 1a
 • Default Image
  Srijeda 27.11.2019.

  Jednostavna nabava - Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge pružanja tjelesne zaštite na objektu Naručitelja: zgrada gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, koje će se pružati u 2020. godini. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima…
 • vjece2019 4
  Petak 22.11.2019.

  ODRŽANA 19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U četvrtak 21. studenog 2019. godine s početkom u 17,00 sati održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

VIJESTI

VIJESTI

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.